• Contributie
  • Senioren € 26,50 per maand
  • Junioren (12 tot 18 jaar) € 19,25 per maand
  • Pupillen (7 tot 12 jaar) € 16,25 per maand
  • Kabouters (4 tot 6 jaar) € 8,50 per maand (Let op!!! vanaf 5 jaar mag je pas deelnemen aan wedstrijden.)
  • Niet-spelend lid €8,- per maand
  • Donateur (geen KNVB-lid) €5,- per maand

  Bij de club kunt u een incassoformulier ophalen.

  U kunt dit bedrag overmaken op IBAN-nummer:

  IBAN: NL07INGB0002133700
  t.n.v. Cito Harten Rijn Combinatie

  * Aanmelden voor het lidmaatschap kan via deze pagina.

  * Wijzigingen van het lidmaatschap of persoonlijke gegevens (b.v. adres)kunt u doorgeven aan het secretariaat, de ledenadministratie, e-mailadres ledenadministratie@vvchrc.nl.

  * De contributie is verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging.

  * Het boekjaar, verwant aan het lidmaatschap, loopt van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.

  * Wanneer leden het lidmaatschap tussentijds willen beeindigen of wijzigen blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  * Omdat CHRC graag continuiteit wil in de te ontvangen juiste contributiebedragen willen we graag van leden een machtiging voor het automatisch afschrijven hiervan van de bank- of girorekening.

  Opzeggen Lidmaatschap

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 mei en schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministrateur, daarna word je geacht het lidmaatschap met een seizoen te hebben verlengd.
  Opzeggen kunt u op deze pagina doen onder menu Lidmaatschap bij uitschrijving.

  Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders en/of andere personen, worden niet geaccepteerd.

  Na ontvangst van een opzegging wordt een bevestiging gestuurd.

  Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

  De ontvangstdatum van de e-mail is bepalend.