• Gedragsregels
 • Gedragsregels voor de speler                                    

  • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
  • Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  • Is bij de training tijdig aanwezig.
  • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
  • Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club.
  • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
  • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
  • Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
  • Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
  • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
  • Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.

  Gedragsregels voor de trainer

  • Ziet erop toe dat de spelers zich houden aan de voor de spelers opgestelde gedragsregels.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
  • Brengt spelers passie bij voor het spel.
  • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etcetera).
  • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
  • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
  • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen van een team.
  • Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.
  • Neemt deel aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de CHRC.
  • Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuur functionaris van CHRC.
  • Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers door het bestuur ingelicht.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.
  • Houdt rekening met het feit dat hij/zij een vertegenwoordiger is van de club (ook buiten het sportpark).

  Gedragsregels voor de begeleider

  • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  • Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
  • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
  • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
  • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
  • Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.
  • Organiseert het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.
  • Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.
  • Neemt deel aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen CHRC worden georganiseerd.
  • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuur functionaris van CHRC. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers door het bestuur ingelicht.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.
  • Houdt rekening met het feit dat hij/zij een vertegenwoordiger is van de club (ook buiten het sportpark).

  Gedragsregels voor de supporter

  • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer.
  • Mag spelers positief aanmoedigen.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.

  Gedragsregels voor de vrijwilliger

  • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een bestuur functionaris van CHRC.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • Heeft respect voor anderen.
  • Is zuinig op kleding en materialen van de club.

  Het gebruik van alcohol, tabak en drugs

  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 14.00 uur verboden.
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het kantine/sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

  Gedragsregels op en rondom het clubhuis/sportcomplex

  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
  • Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng dan de spullen zelf even terug naar de kantine.
  • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid vrijhouden.
  • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.