• Uitschrijven bij vv CHRC

    Wij betreuren het dat je hebt besloten om je lidmaatschap op te zeggen. Je dient hiervoor onderstaand mailadres te gebruiken. Daarnaast dien je er van bewust te zijn dat je t/m 30-6 van het lopende seizoen de contributie moet doorbetalen.

    Indien je in het bezit bent van CHRC kleding, dien je deze schoon in te leveren bij ons bestuur.

    Graag willen wij als bestuur weten waarom leden opzeggen. Indien een reden vaker voorkomt kunnen wij proberen dit "probleem" op te lossen.

    Wij verzoeken daarom vriendelijk om de reden aan ons door te geven in uw mailbericht.

    ledenadministratie@vvchrc.nl