• Bestuurslid Technische Zaken

  Takenpakket:

  ·         Maakt deel uit van het bestuur en zit de commissie vergaderingen van de Technische Commissie voor;

  ·         Draagt zorg voor het technisch beleid binnen de vereniging;

  ·         Draagt zorg voor het jaarlijks evalueren en bijstellen van de modules behorend bij het voetbaltechnisch gedeelte                                             van het (voetbal)technische beleidsplan; 

  ·         Rapporteert aan en overlegt met het bestuur betreffende de technische zaken;

  ·         Stelt volgens het protocol de hoofdtrainer en de trainer aan;

  ·         Zorgt voor werving van de trainers voor de (selectie)teams binnen de jeugd, senioren en dames;

  ·         Zorgt (zo nodig) in overleg met de trainer(s) voor wervingsactiviteiten voor nieuwe spelers tbv de (selecties)teams;

  ·         Ziet toe op uitvoering van de diverse taakomschrijvingen binnen de Technische Commissie;

  ·         Signaleert problemen tussen begeleidingsstaf, spelers, ouders, etc. en speelt dit door naar de betreffende coördinator binnen                           de Technische Commissie of Jeugdcommissie;

  ·         Overlegt met de penningmeester over de te verwachten uitgaven|ontvangsten tbv de jaarbegroting;

  ·         Verzorgt contractbesprekingen met de diverse selectietrainers en evt. andere gerelateerde partijen conform het protocol;

  ·         Coördineert de trainerscursussen voor leden/vrijwilligers binnen de vereniging en ziet toe op naleving van gemaakte                                         afspraken;

  ·         Coördineert in overleg de trainingsavonden cq -tijden van de (selectie)teams;

  ·         Heeft zo nodig overleg met de wedstrijdsecretaris van de jeugd en/of senioren;

  ·         Heeft zo nodig overleg met de leeftijdscoördinatoren van de Jeugdcommissie;

  ·         Initieert betrokkenheid vanuit de Senioren Selectie bij voetbaltechnische activiteiten bij de jeugd;

  ·         Verzorgt jaarlijks per 1 mei de input mbt de samenstelling van de (selectie)teams voor de interne organisatie;

  ·         Onderhoudt contact met de leeftijdscoördinator JO19 van de (selectie)teams ivm de overgang naar de seniorencompetitie.

   

  Bevoegdheden:

  ·         Ondertekent contracten van de (selectie)trainers;

  ·         Ondertekent contracten van de begeleiding van (selectie)teams;

  ·         Kan zo nodig taken delegeren naar de secretaris van de Technische Commissie;

  ·         Heeft een beslissende stem bij de klasse-indeling van de teams.