• Scheidsrechter

  Voor het leiden van wedstrijden 'op het hele veld - 11 tegen 11' van de jeugd en de senioren zoeken we weer enkele enthousiaste scheidsrechters. Lijkt het je leuk om de sfeer zowel binnen als buiten het veld plezierig te houden? En denk je dat je over de juiste vaardigheden beschikt? Vraag dan vrijblijvend informatie aan secretaris@vvchrc.nl. 
  Tijdsbelasting: bv. 2 wedstrijden per maand op zaterdag en/of zondag (in overleg meer of minder).

  Interesse: stuur een mailtje naar secretaris@vvchrc.nl

 • Jeugdscheidsrechter

  Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om jeugdscheidsrechter te worden? Stuur dan een mailtje naar secretaris@vvchrc.nl. Als jeugdscheidsrechter fluit je bijvoorbeeld 2 tot 4 wedstrijden per maand, op zaterdagochtend.

  Interesse: stuur een mailtje naar secretaris@vvchrc.nl

 • Onderhouds- of schoonmaakmedewerker

  Elke maandagochtend komt een aantal vrijwilligers naar de club om (licht) onderhoudswerk en schoonmaakwerk te verrichten, zodat de accommodatie er in het weekend weer piekfijn uitziet. Een praatje, een kopje koffie en een paar klusjes en de ochtend is alweer voorbij. Een nuttige besteding van één of meer van uw vrije ochtenden in de week.
  Interesse: stuur een mailtje naar secretaris@vvchrc.nl

 • Bestuurslid Technische Zaken

   Takenpakket:

  ·         Maakt deel uit van het bestuur en zit de commissie vergaderingen van de Technische Commissie voor;

  ·         Draagt zorg voor het technisch beleid binnen de vereniging;

  ·         Draagt zorg voor het jaarlijks evalueren en bijstellen van de modules behorend bij het voetbaltechnisch gedeelte van het                                 (voetbal) technische beleidsplan; 

  ·         Rapporteert aan en overlegt met het bestuur betreffende de technische zaken;

  ·         Stelt volgens het protocol de hoofdtrainer en de trainer aan;

  ·         Zorgt voor werving van de trainers voor de (selectie)teams binnen de jeugd, senioren en dames;

  ·         Zorgt (zo nodig) in overleg met de trainer(s) voor wervingsactiviteiten voor nieuwe spelers tbv de (selecties)teams;

  ·         Ziet toe op uitvoering van de diverse taakomschrijvingen binnen de Technische Commissie;

  ·         Signaleert problemen tussen begeleidingsstaf, spelers, ouders, etc. en speelt dit door naar de betreffende coördinator binnen                           de Technische Commissie of Jeugdcommissie;

  ·         Overlegt met de penningmeester over de te verwachten uitgaven|ontvangsten tbv de jaarbegroting;

  ·         Verzorgt contractbesprekingen met de diverse selectietrainers en evt. andere gerelateerde partijen conform het protocol;

  ·         Coördineert de trainerscursussen voor leden/vrijwilligers binnen de vereniging en ziet toe op naleving van gemaakte                                         afspraken;

  ·         Coördineert in overleg de trainingsavonden cq -tijden van de (selectie)teams;

  ·         Heeft zo nodig overleg met de wedstrijdsecretaris van de jeugd en/of senioren;

  ·         Heeft zo nodig overleg met de leeftijdscoördinatoren van de Jeugdcommissie;

  ·         Initieert betrokkenheid vanuit de Senioren Selectie bij voetbaltechnische activiteiten bij de jeugd;

  ·         Verzorgt jaarlijks per 1 mei de input mbt de samenstelling van de (selectie)teams voor de interne organisatie;

  ·         Onderhoudt contact met de leeftijdscoördinator JO19 van de (selectie)teams ivm de overgang naar de seniorencompetitie.

   

  Bevoegdheden:

  ·         Ondertekent contracten van de (selectie)trainers;

  ·         Ondertekent contracten van de begeleiding van (selectie)teams;

  ·         Kan zo nodig taken delegeren naar de secretaris van de Technische Commissie;

  ·         Heeft een beslissende stem bij de klasse-indeling van de teams.